NEWS

Kontakt

15-osobowy 2156,25m Pokój Piaskowy

Ten 15.2156, pokój z warstwą piaskową, jest wyposażony w system samościerania.


Oprócz posiadania własnych systemów oświetlenia i wentylacji, które zostały przetestowane w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy zgodnie z międzynarodowymi standardami, Qinggong 228217;Piaskowy pokójjest w pełni wyposażony w akcesoria ochronne, aby zapewnić najwyższą bezpieczeństwo operator ów wewnątrz systemu.


Top View of Sandblasting Room

Auto Abrasive Recovery System of Sandblasting Room

NEWS

Kontakt